6. Stormen. Installasjon av  temperamaleri 200x200cm, og tre-og steinskulptur  45 cm -2016

Next
6. Stormen. Installation made from  temperapainting 200x200cm, and sculpture made of wood and stone 45 cm .   year 2016 Torild Rodlandjpg