Sommerutstillingen 2018


UTSTILLERE  SOMMER  2018


Hans Georg Andersen, Jonny Andvik, Eyvind Blaker, Håkon Bleken, Bjørn Vindal Christensen,

Gunn Eskilt, Birk Florell, Odd Guldbrandsen, Else Hinke, Jørgen Hinke, Marit Lie, 

David Marinangeli, Kari Gisholt Noddeland, Anne Valen Næss, Nora Christine Paulsen, Torild Rødland, Marit Saxegaard, Turid Schelver, Trine Støren, Thore Sveberg, Tom Erik Thommassen, Beate Vegheim.


Gruppe 9s medlemmer

Stine Bolstad, Berit Christensen, Trine Narten Enkerud, Tove Nikman Eriksen, Rigmor Florell,

Liv Tangvald Larsen, Trine Nordby, Eva Sanderød.

Sommerutstilling 2018
Sommerutstilling 2018