Medlemmer


De av medlemmene som ønsker det, har online-gallerier med eksempler på arbeidene deres og korte presentasjoner av kunstneren, linket til sine navn. I presentasjonene kan også finnes linker til medlemmenes hjemmesider, hvis de har slike.

Rigmor Florel(Formann)

Nora Samuelsen (Kasserer)

Liv Tangvald Larsen (sekretær)

Wilfred Hildonen (webansvarlig)

Trine Nordby

Eva Sanderød

Trine Narten Enkerud

Tove Nikmann Eriksen (keramiker)

Stine Bolstad (keramiker)

Berit Christensen