Kort historikk

"Gruppe 9" ble stiftet i 1969. Samme år gikk vår første sommerutstilling av stabelen med deltagelse av 9 lokale kunstnere, derav navnet "Gruppe 9". Porsgrunn kommune lånte oss "Skipper Sørensens hus" til utstillingen. Huset er et av Breviks eldste og stod for tur til å rives, noe vi klarte å få utsatt fra år til år.

I dag står "Gruppe 9" som eiere av eiendommen, etter at kommunen overdro bygningene til oss i 1982 - vederlagsfritt. Den ene bygningen, den såkalte fløybygningen, er siden restaurert ved hjelp av lån og egeninnsats.

Initiativtagere til gruppen var Lise Rygh Swensen og Rigmor Florell. Medlemmene har skiftet opp igjennom årene, men fremdeles er noen fra den første tiden aktive i gruppens arbeid.

"Gruppe 9" er ment å være et forum for både etablerte og uetablerte kunstnere.

Formålet med gruppen er å skape interesse for kunst i lokalmiljøet ved å arrangere uttsillinger, fortrinnsvis av andre kunstnere, men også av egne arbeider. Alle medlemmer i gruppen arbeider også med egen kunstnerisk produksjon.

Et annet av våre formål er å la uetablerte kunstnere få sin debututstilling i Skipperhuset, etter juryering. Dette fordi det viser seg å være vanskelig å få stille ut om en ikke er medlem av noen kunstnerorganisasjon.

Vi har de siste årene drevet fast gallerivirksomhet i bygningene med ca. 10 utstillinger årlig.

Nora Samuelsen