Hjem

«Gruppe 9» ble startet våren 1969 for å redde Skipper Sørensens 
Hus fra riving. Huset har siden vært drevet som galleri av 
«Gruppe 9»s medlemmer. Deler av huset er fra før bybrannen i 
1761. Stedet består av to bygninger. Den eldste er kun i bruk
i sommerhalvåret. Hvert år arrangeres ca. 10 utstillinger, hvorav også den årlige Sommerutstillingen.

skipperhuset

Skipper Sørensens Hus